دانلود رایگان فایل اکسل تدکار – فهرست عوامل موثر در رشته مکانیک سال ۹۵

عوامل موثر در پروژه، یکی از مهمترین ابزار برای برآورد و آنالیز پروژه محسوب می‌شود. شرکت پونل برای اولین بار برای راحتی پیمانکاران فهرست عوامل موثر در رشته مکانیک سال ۹۵ را با فرمت فایل اکسل مربوط به نرم افزار تدکار به صورت رایگان به اشتراک می‌گذارد. سایر رشته‌ها نیز …

دانلود فایل اکسل تدکار – فهرست عوامل موثر در رشته ابنیه سال ۹۵

عوامل موثر در پروژه، یکی از مهمترین ابزار برای برآورد و آنالیز پروژه محسوب می شود. شرکت پونل برای اولین بار برای راحتی پیمانکاران فهرست عوامل موثر در رشته ابنیه سال ۹۵ را با فرمت فایل اکسل مربوط به نرم افزار تدکار به صورت رایگان به اشتراک می گذارد. سایر …